នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Satya Nadella ថ្លែងទៅកាន់ការចាកចេញរបស់លោក Sam Altman ពី OpenAI

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយ Jon Fortt របស់ CNBC នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Satya Nadella បានពិភាក្សាអំពីការចាកចេញរបស់លោក Sam Altman ពី OpenAI និងលទ្ធភាពនៃការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ ការសន្ទនាបានបំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃការចាកចេញរបស់ Altman និងឱកាសដែលវាអាចបង្កើតសម្រាប់ទាំង OpenAI និង Microsoft ។

លោក Altman ដែលបានបម្រើការជានាយកប្រតិបត្តិនៃ OpenAI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 ថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការចុះចេញពីតំណែង។ ការចាកចេញនេះកើតឡើងក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ OpenAI ខណៈដែលក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តធ្វើឱ្យមានភាពជឿនលឿនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងការរៀនសូត្រស៊ីជម្រៅ។

ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ Nadella បានទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ Altman ចំពោះ OpenAI និងបានសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Altman ។ ជំនាញ និងចក្ខុវិស័យរបស់ Altman បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើត OpenAI ជាអង្គការឈានមុខគេនៅក្នុងដែន AI ។

ជាមួយនឹង Altman ដែលមានសក្តានុពលចូលរួមជាមួយ Microsoft Nadella បានសង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចសហការដ៏មានសក្តានុពលរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានឈានមុខគេក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ AI ហើយជំនាញរបស់ Altman អាចពន្លឿនវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ភាពជាដៃគូអាចនាំទៅរកដំណោះស្រាយ AI ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្ម និងសង្គមទាំងមូល។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់:

1. តើ Sam Altman មានតួនាទីអ្វីនៅ OpenAI?
Sam Altman បានបម្រើការជានាយកប្រតិបត្តិនៃ OpenAI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 ។

2. ហេតុអ្វីបានជា Sam Altman ចាកចេញពីតំណែងរបស់គាត់នៅ OpenAI?
Sam Altman បានសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងរបស់គាត់នៅ OpenAI ។

3. តើការចាកចេញរបស់ Altman អាចមានឥទ្ធិពលអ្វីលើ OpenAI និង Microsoft?
ការចាកចេញរបស់ Altman អាចបង្កើតឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហការរវាង OpenAI និង Microsoft ដែលនាំទៅរកដំណោះស្រាយ AI ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

4. តើក្រុមហ៊ុន Microsoft មានការពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ AI?
ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ AI ដែលរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យនេះ។